Ako sa počíta ideálna váha

Pre určenie ideálnej váhy sa používajú rôzne vzorce. Viem, správne by sa malo používať slovo hmotnosť, nie váha. Ale vydržte to. Slovo váha je zaužívané. Skôr, než začneme počítať, tak si povedzme že aj tu platí to isté, čo pri výpočte BMI. Tieto kalkulácie nie sú presné. Najjednoduchší výpočet vidíte v tabuľke ideálnej váhy.

Ideálna váha človeka - graf rozloženia hraníc kde začína nadváha, obezita a podváha.

Tabuľka ukazuje približné pásma. Pre prax je asi ideálne, ak pre vás budú platiť dve podmienky:

  • Blížite sa k strednej čiare zo strany normálnej váhy. Teda ste v norme, ale v jej ťažšom konci.
  • Zároveň ale máte čo najmenšie brucho. To potom totiž znamená, že ste ťažší, než je priemer, ale ste ťažkí vďaka aktívnej hmote a nie kvôli tučnému bruchu.

Zodpovedá to situácii ak sa pri BMI nachádzate v hornej časti normy. Nie však preto že by ste boli tuční ale preto, že máte dobré zatúpenie aktívnej telesnej hmoty.

Výpočet ideálnej váhy niekedy nemá zmysel, ak na prvý pohľad vidíte, že daný občan by mal schudnúť.
Výpočet ideálnej váhy niekedy nemá zmysel, ak na prvý pohľad vidíte, že daný občan by mal schudnúť.

Ak si chcete vypočítať presnejší výpočet ideálnej váhy tak ďalej sú pripravené vzorce. Na výpočet ideálnej váhy sa najčastejšie používa niekoľko výpočtov, ktoré sa pokúšajú aspoň čiastočne brať do úvahy aj somatotyp. V porovnaní s BMI je to samozrejme krok vpred a výhoda.

Výpočet ideálnej váhy

Vzorec výpočtu sa mierne líši pre mužov a pre ženy. V praxi však nie je medzi výsledkami nejaký dramatický rozdiel. Plus – mínus nejaké kilo aj tak nezohľadní všetky špecifiká vašej konkrétnej postavy.

Pozrime sa teda najskôr na výpočet pre ženy.

Výpočet ideálnej váhy pre ženy

Útly typ postavy: ideálna váha ženy = 20 x (výška v metroch)²

Mohutnejší typ postavy: ideálna váha ženy = 23 x (výška v metroch)²

Ako sa to počíta v praxi si ukážeme o pár riadkov, najskôr sa ešte pozrite na to, ako sa robí výpočet ideálnej váhy u mužov:

Výpočet ideálnej váhy pre mužov

Útly typ postavy: ideálna váha muža = 22 x (výška v metroch)²

Mohutnejší typ postavy: Ideálna váha muža = 25 x (výška v metroch)²

Teraz je čas na príklad, ako si to môžete vyrátať. Muž mohutnejšej postavy, ktorý má 195 centimetrov by počítal takto:

25 × (1,95)²

To, že nejaké číslo je „na druhú“ sa počíta tak, že ho vynásobíte samým sebou. Takže do kalkulačky môžete zadať:

25 × 1,95 × 1,95 = 95 kíl

Pri výpočte si nezabudnite premeniť vašu výšku v centimetroch na metre, to znamená ak meriate 175 centimetrov, je to 1,75! Inak by ste sa dozvedeli, že máte vážiť viac, ako slon.

Zastaraný spôsob výpočtu ideálnej váhy

Pre mimoriadne rýchly a nepresný odhad, koľko by ste mali ideálne vážiť sa používajú dva klasické rýchle vzorce.

Rýchly odhad ideálnej váhy

Výška mínus 110.

Tento výpočet je nepresný, ale dá sa takmer bez rozmýšľania povedať, že človek s výškou 180 centimetrov by mal mať ideálnu hmotnosť okolo 70 kíl.

Porovnajme to s výsledkami podľa výpočtu ideálnej váhy:

  • Útla žena mala ideálne vážiť 65 kíl.
  • Mohutnejšia žena mala ideálne vážiť 74 kíl.
  • Útly muž by mal ideálne vážiť 71 kíl.
  • Mohutnejší muž by mal ideálne vážiť 81 kíl.

Zavalitejší muž teda má „právo“ byť ťažší, než by mu prisúdil vzorec výška mínus 110. V každom prípade pre reálny život naozaj nie je rozhodujúce, ak žena má vážiť 74 a váži plus mínus niekoľko kíl inak, ako je ideálne. Dôležité je, aby mala približne štíhly pás a nebola podvyživená.

Občas sa tento rýchlovzorec používa aj pri stanovení odhadu, koľko je reálne schudnúť.

Rýchly odhad reálneho čísla ako sa dá schudnúť

Výška mínus meter.

Tu je výpočet „milosrdnejší“. Za ideálnu váhu je určené číslo, ktoré by u zdravého človeka už asi signalizovalo nadváhu. (Neplatí, ak máte zavalitú postavu!)

Jednoducho ak ste pribrali na nejakých 120 či viac kíl, už asi neschudnete na dokonalé čísla. Preto je lepšie bojovať radšej o spodnú hranicu nadváhy, než o dokonalosť a potom byť rozčarovaný.

Podobne, ako BMI, tak ani výpočet ideálnej váhy nie je presný

Už som písal, že Body Mass Index nie je presný preto, že neberie do úvahy zloženie tela. Výpočet ideálnej váhy sa pokúša túto nepresnosť kompenzovať.

Aj tak však nestačí, ak vám to sedí čo aj na gram presne. Vy totiž možno máte číselne ideálnu váhu, ale v skutočnosti môžete mať problém so zložením tela. To sa týka najmä diétárov. Tí majú často po hladovkách málo svaloviny. To zráža ich telesnú váhu dole. Zároveň však majú nejaký ten vnútrobrušný tuk (a to diétári majú vždy a veľa!) navyše. Potom ich reálna váha môže byť rovnaká ako ideálna, ale napriek tomu sú viditeľne „pri tele“ alebo dokonca až trocha tuční.

To je základný paradox pre ktorý je potrebné výpočet ideálnej váhy tela síce poznať, ale opatrne interpretujte jeho výsledky.

Platí, že ak máte štíhly pás (odhadom ženy pod 78 a muži pod 90) tak potom je vaše zloženie tela blízke normálnemu.

História BMI a dnešné metódy merania